SoilCares-interview: Professor Johan Bouma aan het woord

SoilCares sprak met professor Johan Bouma, een gepensioneerde Nederlandse bodemwetenschapper die onder andere werkte bij de Wageningen University en het Research Center. Hij vertelt ons meer over het belang van de bodem bij het creëren van een duurzame wereld en hij laat ons zien waarom hij denkt dat SoilCares-technologie waarde toevoegt aan de landbouw.

Johan_Bouma_.jpg

Professor Bouma, kunt wat meer vertellen over het belang van de bodem bij het creëren van een duurzamere wereld?
Johan Bouma: "Het concept van een duurzame wereld werd in 1987 voor het eerst in het Brundtland-rapport geformuleerd. Dit werd in september 2015 door de VN geconcretiseerd in 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Ik ben van mening dat dit een heel belangrijk moment was. Voor het eerst werd duurzaamheid vertaald in 17 concrete doelen die elk aspect van het leven bestrijken. De bodem speelt hierbij een hele belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan voedselproductie, waterkwaliteit en het tegengaan van klimaatverandering. Bij al deze aspecten speelt de bodem een sleutelrol! "

Welke rol denkt u dat precisielandbouw hierbij kan spelen?
"We weten dat voedingsstoffen heel belangrijk zijn voor gewassen. Analyses van de benodigde voedingsstoffen zijn nu beschikbaar voor boeren. Zij weten welke voedingsstoffen de bodem nodig heeft. Dit wordt gedaan door resultaten van bodemmonsters te vergelijken met gegevens die elders in soortgelijke gronden zijn verkregen. Maar deze aanbevelingen worden vaak bepaald uit bodemmonsters die gemiddelde waarden voor het hele veld geven. Daardoor geven ze de bodemvariatie in het veld niet weer. Met precisielandbouw kunnen we de bodem veel nauwkeuriger monitoren. Zo kan de juiste hoeveelheid voedingsstoffen worden aangebracht op het juiste moment en op de juiste plek. Voedingsstoffen worden zo veel efficiënter gebruikt."   

"Een ander belangrijk aspect is dat er geen overbemesting ontstaat als planten exact de hoeveelheid voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben. Daardoor wordt vervuiling van de grond of het oppervlaktewater voorkomen. Bovendien wordt er geld bespaard aangezien boeren alleen de benodigde voedingsstoffen gebruiken en niets extra's. Dus je slaat twee vliegen in één klap! In die zin is precisielandbouw de volgende stap in een beter beheer van de landbouwsystemen, aangezien dit principe ook geldt voor onder andere irrigatie- en gewasbeheer. " 

Hoe denkt u dat SoilCares-technologie waarde kan toevoegen? En waarom?
"Normaal gesproken wordt de vruchtbaarheid van de bodem bepaald met een mengmonster. Dit mengmonster geeft, zoals ik al zei, de gemiddelde waarden aan voor het hele veld. Als we het precisiebeginsel volgen, willen we juist de variaties binnen het veld zo veel mogelijk in kaart brengen en we willen ook zien hoe deze waarden tijdens het seizoen veranderen. Het mooie van SoilCares-technologie is dat het mogelijk wordt snel en goedkoop veel bodemmetingen te doen. Het stelt boeren in staat de bodem gedurende het seizoen te monitoren en trends te ontdekken. De waarden die worden gemeten zijn bovendien plaatsspecifiek. Sommige plekken hebben nu eenmaal eerder een gebrek aan voeding dan anderen. Kortom: SoilCares-technologie maakt het concept van precisie-landbouw haalbaar. Ik durf wel te zeggen dat zonder dit soort technologie, het idee van precisie-bemesting veel te duur zou zijn. Het zou onbetaalbaar zijn om grondmonsters uit het hele veld te nemen en naar een laboratorium te sturen. Bovendien zouden boeren niet direct kunnen reageren op de bodemconditie omdat ze twee weken op de resultaten moeten wachten. "

Het mooie van SoilCares-technologie is dat het hiermee mogelijk wordt snel & goedkoop een groot aantal bodemmonsters te nemen.

Wat is volgens u de belangrijkste boodschap over het belang van de bodem in verschillende disciplines?
"Bodemwetenschappers richten zich vooral op hun eigen discipline. Als we echter de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen willen halen, moeten we samenwerken met wetenschappers in andere disciplines en met diverse andere stakeholders. Niemand is tegen het samenwerken, net zoals bij het creëren van een duurzame wereld, maar hoe doe je dat? Ik denk dat bodemwetenschappers effectiever moeten worden in het presenteren van wat we te bieden hebben en dat ze moeten laten zien wat dat betekent in termen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Wij, bodemwetenschappers, praten onder ons over het belang van bodem, maar we moeten het meer laten zien en het beter aan anderen uitleggen. "

Hoe kunnen we de kennisoverdracht tussen verschillende disciplines verbeteren?
"Om de overdracht van kennis te makkelijker te maken, moeten we opener zijn over het delen van informatie. Maar we moeten ook bij elkaar betrokken zijn. Ik adviseer wetenschappers uit andere disciplines écht betrokken te zijn bij het werk van bodemwetenschappers en niet alleen gegevens uit onze databases te gebruiken. Dan krijgen ze een beter idee van de achtergrond van deze gegevens. Om de bodemwetenschap verder te promoten, moeten we veel meer omgaan met andere disciplines." 

Hoe kunnen bedrijven als SoilCares bijdragen aan het creëren van meer bewustzijn over het belang van de bodem?
"Het belangrijkste is dat SoilCares het belang van bodem laat zien door de verhalen van de boeren zelf. Vertel het verhaal van mensen die SoilCares geholpen heeft met bodemtesten en laat zien hoe dit hun oogsten verbeterde."

 

 

 

 

: